A A A

Wykaz bezpłatnych badań w ramach POZ

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ,

niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U. 2013 poz. 1248)

Badania hematologiczne:

1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

2. płytki krwi;

3. retikulocyty;

4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1. sód;

2. potas;

3. wapń całkowity;

4. żelazo;

5. stężenie transferyny;

6. mocznik;

7. kreatynina;

8. glukoza;

9. test obciążenia glukozą;

10. białko całkowite;

11. proteinogram;

12. albumina;

13. białko C-reaktywne (CRP);

14. kwas moczowy;

15. cholesterol całkowity;

16. cholesterol-HDL;

17. cholesterol-LDL;

18. triglicerydy (TG);

19. bilirubina całkowita;

20. bilirubina bezpośrednia;

21. fosfataza alkaliczna (ALP);

22. aminotransferaza asparaginianowa (AST);

23. aminotransferaza alaninowa (ALT);

24. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);

25. amylaza;

26. kinaza kreatynowa (CK);

27. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

28. czynnik reumatoidalny (RF);

29. miano antystreptolizyn O (ASO);

30. hormon tyreotropowy (TSH); 10

31. antygen HBs-AgHBs;

32. VDRL.

Badania moczu:

1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;

2. ilościowe oznaczanie białka;

3. ilościowe oznaczanie glukozy;

4. ilościowe oznaczanie wapnia;

5. ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

1. badanie ogólne;

2. pasożyty;

3. krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

1. wskaźnik protrombinowy (INR);

2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3. fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

1. posiew moczu z antybiogramem;

2. posiew wymazu z gardła;

3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

Zdjęcia radiologiczne:

1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2. zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3. zdjęcie czaszki;

4. zdjęcie zatok;

5. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej