Agmed zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.agmed.eu

  • Data publikacji strony internetowej: 13.05.2022
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono w dniu: 13.05.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: , telefon: , e-mail:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia w Mierzynie znajduje się wyłącznie na parterze i jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaraz po wejściu do przychodni umieszczona jest rejestracja, gdzie należy zgłosić potrzebę wsparcia (osoby słabo widzące itd.). W holu głównym umieszczona jest tablica z informacjami odnośnie lekarzy i numerów gabinetów. Na drzwiach gabinetów lekarskich znajdują się informacje odnośnie numeru gabinetu wraz z nazwiskiem i specjalizacją lekarza. W przychodni znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana również dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przychodnia w Dobrej znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do przychodni prowadzą schody. Możliwy jest wjazd np. dla wózków inwalidzkich ale wymaga wsparcia i asekuracji dodatkowej osoby ze względu na kąt nachylenia podjazdu. Zaraz po wejściu do przychodni umieszczona jest rejestracja, gdzie należy zgłosić potrzebę wsparcia (osoby słabo widzące itd.). W holu głównym umieszczona jest tablica z informacjami odnośnie lekarzy i numerów gabinetów. Na drzwiach gabinetów lekarskich znajdują się informacje odnośnie numeru gabinetu wraz z nazwiskiem i specjalizacją lekarza. W przychodni znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana również dla osób niepełnosprawnych ruchowo.