Zostań naszym pacjentem

1. Złóż deklaracje wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Nasza przychodnia zostanie poinformowana o wpłynięciu elektronicznej deklaracji.

2. Złóż deklaracje wyboru w postaci papierowej. W tym celu należy wydrukować i podpisać deklaracje wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej i złożyć w wybranej placówce. Druki deklaracji można również otrzymać i wypełnić w rejestracji każdej z naszych placówek.

Deklaracje przychodnia Mierzyn

Deklaracje przychodnia Dobra

Pielęgniarka Dorota Kalek